Hectische zomer voor groene boa’s in recreatiegebieden

Publicatiedatum: 11 september 2020

De zomer van 2020 heeft in de vijf recreatieschappen van Recreatie Noord-Holland veel impact gehad. Alle gebieden kregen met een groot aantal bezoekers te maken, wat voor flinke drukte zorgde.

De groene boa’s kunnen erover meepraten. Het was gezellig druk en boa’s voerden leuke gesprekken met recreanten. Er kwamen veel nieuwe bezoekers en het leek of de gebieden opnieuw ontdekt waren. De toezichthouders zagen met de toename van recreanten ook een toename in overlast. Zwerfvuil en feestende jongeren met bijbehorend lawaai waren aan de orde van de dag.

Veel te verduren

Gerard Passchier, teamleider Toezicht van Recreatie Noord-Holland, vertelt dat zijn mensen veel over zich heen hebben gekregen. “In deze coronaperiode hebben de toezichthouders een belangrijke rol. We hebben goed met elkaar afgestemd hoe we met die nadelige effecten om moesten gaan. Optreden en verbaliseren of in gesprek gaan? We zijn per slot van rekening de gastheer of gastvrouw van het gebied. Best lastig soms, want zeker niet iedereen doet direct wat de boswachter op vriendelijke toon van ze vraagt.”

Aanspreken zonder geweldsmiddelen

Noëlle Kroon, groene boa bij Recreatie Noord-Holland: “Als ik de afgelopen periode iemand aansprak, zag ik vaak dat die persoon eerst keek of ik geweldsmiddelen aan mijn koppel had hangen. Omdat ik deze niet meer draag, kreeg ik vaak een grote mond.”

“Vorig jaar zijn alle geweldsmiddelen van de boa’s ontnomen” vult Gerard aan. “Die middelen bestaan uit een wapenstok en pepperspray. In het uiterste geval kan een boa besluiten om deze middelen te gebruiken bij een agressieve persoon of groep. Voor zijn of haar eigen veiligheid. Het dragen van deze middelen kan ook een ‘kalmerend effect’ hebben op recreanten die in overtreding zijn.”

Overlast van zwerfvuil

De hoeveelheid zwerfafval in de gebieden is ook flink toegenomen, volgens Noëlle. “Mensen komen met hele families of groepen barbecueën. Na afloop ligt het afval op het gras of naast een afvalbak. Vogels en andere dieren eten plastic of metaal en maken achtergelaten vuilniszakken open waardoor het vuil zich verspreid over het gebied. Het gras heeft zwarte brandplekken van de barbecues. Als ik dan mensen aanspreek op hun gedrag, krijg ik vaak een geïrriteerde reactie. Ik kan echt merken dat in deze ingewikkelde coronatijd recreanten een kort lontje hebben.”

Geluidsoverlast van feestjes

Noëlle: “Het valt op dat in onze gebieden de afgelopen zomer ook doelgroepen kwamen die er voorheen nauwelijks waren. Waar we eerst alleen dagrecreanten zagen, zagen we nu veel jongeren verschijnen. En dat merk je dan ook aan het afval. We troffen op bepaalde hangplekken veel lachgasballonnen. Daarnaast kregen we te maken met illegale feesten. Zowel bij de Gaasperplas als bij de Ouderkerkerplas. Jongeren zochten een rustige plek voor hun feest, omdat ze niet gesnapt wilden worden. De politie heeft onlangs bij de Ouderkerkerplas opgetreden. Het is fijn dat de Veiligheidsregio nu voor een verbod op geluidsapparatuur heeft gezorgd. Dat verbod geldt voor de grote geluidsinstallaties. Kleinere geluidsinstallaties zijn ok, als het geluidsniveau passend is.”

Evalueren

Gerard: “We hebben een dynamische en zeker ook leerzame tijd achter de rug. De komende periode gaan we die met elkaar evalueren. Welke zaken kunnen beter, anders of moeten vooral zo blijven? Een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen in 2021 is essentiëel, waarbij wij onze recreanten weer met plezier zullen ontvangen.”


Meer nieuws